Brandbeveiligingsverordening Gemeente Brummen 2013

Geldend van 10-07-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Brandbeveiligingsverordening Gemeente Brummen 2013
Citeertitel Brandbeveiligingsverordening 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet veiligheidsregio's, artikel 3
  2. Bouwbesluit 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij de inwerkingtreding vervalt de Brandbeveiligingsverordening 2010 (RB10.045)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2014 nieuwe regeling

19-12-2013

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten' d.d. 09-07-2014

RB13.0073
16-01-2014 10-07-2014 nieuwe regeling

19-12-2013

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten' d.d. 15-01-2014

RB13.0073