Regeling vervallen per 20-10-2021

Drank- en Horecaverordening Zwijndrecht

Geldend van 01-01-2014 t/m 19-10-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwijndrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Drank- en Horecaverordening Zwijndrecht
Citeertitel Drank- en Horecaverordening Zwijndrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikelen 108, tweede lid en 147
  2. Drank- en Horecawet, art. 4 en 25a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 20-10-2021 Nieuwe regeling

17-12-2013

Stadsnieuws, 2013-12-31

2013-12005