Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2013, nr. 80FO69C3, houdende het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling onder de naam “Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0”. (Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 december 2013, nr. 80FO69C3, houdende het treffen van de navolgende gemeenschappelijke regeling onder de naam “Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0”. (Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht)
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Provinciewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 nieuwe regeling

10-12-2013

Provinciaal blad, 2013, 55

80F069C3