Speciale functieprofielen raadsgriffie

Geldend van 23-11-2007 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2006

Intitulé

Speciale functieprofielen raadsgriffie

De Raad van de gemeente Hoorn;

  • 1.

    gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006 onder kenmerk 06.42475;

besluit:

Bij algemeen verbindend voorschrift zijn de specifieke functieprofielen van de raadsgriffie zoals opgenomen in deel III van het functieboek van de gemeente Hoorn per 1 januari 2006 vastgesteld.