Regeling vervallen per 13-12-2016

Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

Geldend van 01-01-2014 t/m 12-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet gemeenschappelijke regeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 13-12-2016 nieuwe regeling

17-12-2013

De Jutter / De Hofgeest, 27-12-2013

B13.0538