Conversietabel en waardering functieprofielen

Geldend van 16-11-2007 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2006

Intitulé

Conversietabel en waardering functieprofielen

Registratienummer: 07.42998

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van de afdeling Advies & Control;

 • -

  gelet op het bepaalde in de procedureregeling organieke functiebeschrijving- en waardering 2005-II;

 • -

  gezien de bereikte instemming d.d. 5 oktober 2007 van de Ondernemingsraad met de conversietabel;

 • -

  gezien het advies van de toetsingscommissie functiewaardering d.d. 2 november 2006 en 23 mei 2007.

besluit:

vast te stellen bij algemeen verbindend voorschrift,

 • -

  de conversietabel (bijlage 1);

 • -

  de waardering van de functieprofielen zoals opgenomen in de gewijzigde versie februari 2007 van het functieboek van de gemeente Hoorn (bijlage 2).

Deze regeling, treedt in werking na publicatie en met een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006.

Bijlage 1

conversietabel

>Bijlage 2

waardering functieprofielen