Regeling vervallen per 01-01-2024

Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014
Citeertitel Kwijtscheldingsregeling Waterschap Vallei en Veluwe 2014
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financien - belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013 01-01-2024 Onbekend

10-12-2013

Onbekend

Onbekend