Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel verzoeken tot vaststelling grens bebouwde kom en wegenlegger Noord-Brabant

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel verzoeken tot vaststelling grens bebouwde kom en wegenlegger Noord-Brabant
Citeertitel Beleidsregel verzoeken tot vaststelling grens bebouwde kom en wegenlegger Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp verkeer en vervoer, wegen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2024 nieuwe regeling

03-12-2013

Provinciaal Blad, 2013, 176

S0276100