Gemeenschappelijke Regeling "Recreatieschap West-Friesland"

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling "Recreatieschap West-Friesland"
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling "Recreatieschap West-Friesland"
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 001 bestuursorganen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeentraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 nieuwe regeling

04-10-2011

Westfries Weekblad

11.19076