Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Oostzaan
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014
Citeertitel Verordening rioolheffing 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Tarievennota 2014
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 01-01-2015 intrekking

15-12-2014

Gemeenteblad, 24 December 2014

-
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling

16-12-2013

Kompas, 24 December 2013

-