Regeling vervallen per 01-01-2020

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Geldend van 26-02-2016 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)
Citeertitel Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 3-2-2016 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal blad, 2016, 1123

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2016 01-01-2020 art. x, y-z

03-02-2016

Provinciaal blad, 2016, 1123

2015005437
07-02-2015 26-02-2016 art. x, y-z

28-01-2015

Provinciaal blad, 2015, 635

2014006998
21-12-2013 07-02-2015 nieuwe regeling

18-12-2013

Provinciaal blad, 2013, 63

2013007873