Regeling vervallen per 01-07-2011

Subsidieverordening Infrastructuur

Geldend van 28-10-2004 t/m 30-06-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening Infrastructuur
Citeertitel Subsidieverordening Infrastructuur
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp subsidie, infrastructuur
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Wet BDU verkeer en vervoer
  5. Wet BTW-Compensatiefonds

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2004 01-07-2011 Het Rijk heeft besloten tot een netteringsoperatie in het kader van de wet BTW-compensatiefonds met een overgangsregeling tot 1-1-2011

26-10-2004

Nieuws uit het dagelijks bestuur / Regiojournaal

2004/10