Subsidieregeling Buurtbudget 2014

Geldend van 05-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amersfoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Buurtbudget 2014
Citeertitel Subsidieregeling Buurtbudget 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening Amersfoort 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Subsidieregeling Buurtbudget 2012, zoals vastgesteld op 20 december 2011 wordt ingetrokken. De bepalingen van de subsidieregeling zoals bedoeld in het tweede lid, blijven van toepassing op de subsidies die op basis van die subsidieregeling zijn verleend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2023 artikel 1, 3

04-07-2023

gmb-2023-344597

1789488
18-12-2013 05-08-2023 Gewijzigde artikelen

03-12-2013

Stadsberichten, 18 december 2013

4541242