Regeling vervallen per 06-07-2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee

Geldend van 27-11-2013 t/m 05-07-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goeree-Overflakkee van 15 januari 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2013 06-07-2016 nieuwe regeling

12-11-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 26-11-2013

Z-13-02287/11672