Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heemstede 2013

Geldend van 11-06-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 20-04-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heemstede 2013
Citeertitel Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heemstede 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op het primair onderwijs, art. 140

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heemstede 2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2021 20-04-2021 Bijlage J

27-05-2021

gmb-2021-182381

815467
05-12-2013 11-06-2021 Nieuwe regeling

28-11-2013

De Heemsteder, 4 december 2013

611075