"Beleidsregel ter zake een maximumstelsel” (toezicht op smartshops, headshops, growshops e.d.)

Geldend van 20-11-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling "Beleidsregel ter zake een maximumstelsel” (toezicht op smartshops, headshops, growshops e.d.)
Citeertitel "Beleidsregel ter zake een maximumstelsel” (toezicht op smartshops, headshops, growshops e.d.)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2013 Onbekend

12-11-2013

www.gilzerijen.nl/bekendmakingen 19-11-2013

Onbekend