Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent de begraafplaatsen (Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westland 2013)

Geldend van 12-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent de begraafplaatsen (Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westland 2013)
Citeertitel Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westland 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de lijkbezorging, art. 35
  2. Gemeentewet, art. 147
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2021 artikel 10

16-02-2021

gmb-2021-144478

Onbekend.
01-11-2013 12-05-2021 nieuwe regeling

15-10-2013

Gemeenteblad Westland, 31-10-2013

Gbw, 2013, 41