Toetsingsprotocol Bouwbesluit gemeente Moerdijk

Geldend van 07-11-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Toetsingsprotocol Bouwbesluit gemeente Moerdijk
Citeertitel Toetsingsprotocel Bouwbesluit gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 2 Woningwet
  3. artikel 2.10 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2013 Nieuwe regeling

15-10-2013

Moerdijkse Bode week 45, 2013

-