Beleidsregels proceskostenvergoeding bestuursrecht gemeentelijke belastingen

Geldend van 28-02-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels proceskostenvergoeding bestuursrecht gemeentelijke belastingen
Citeertitel Beleidsregels proceskostenvergoeding bestuursrecht gemeentelijke belastingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht (Awb), art. 1:3, lid 4
  2. Algemene wet bestuursrecht (Awb), art. 7:15
  3. Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage, art. 2, lid 1, aanhef en onderdeel a
  4. Besluit proceskosten bestuursrecht juncto onderdeel C.1. van de bij dat Besluit behorende bijlage, art. 2, lid 1, aanhef en onderdeel b

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2013 nieuwe regeling

26-02-2013

gemeenteblad week 9 2013

1894/2013/10927