Gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening ''Fryslân''

Geldend van 01-10-2013 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Heerenveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening ''Fryslân''
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2016-35897 exb-2016-35898 exb-2016-35899

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht
  4. Wet sociale werkvoorziening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2013 nieuwe regeling

16-09-2013

onbekend

GF13.20041