Regeling vervallen per 15-05-2016

Nadere regels sluitingstijden horeca

Geldend van 01-11-2013 t/m 14-05-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels sluitingstijden horeca
Citeertitel Nadere regels sluitingstijden horeca
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Algemene plaatselijke verordenin, art. 2:15
  3. Algemene plaatselijke verordening, art. 2:16

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2013 15-05-2016 Nieuwe regeling

18-10-2013

De Ahrenberger, 30-10-2013

Onbekend