Subsidieregeling Knelpunten Platteland Noord-Brabant

Geldend van 17-12-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-10-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Knelpunten Platteland Noord-Brabant
Citeertitel Subsidieregeling knelpunten platteland Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp agrarische sector, leefomgeving, subsidies, financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-41984

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 10 oktober 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2015 10-10-2013 art. 2.13

15-12-2015

Provinciaal Blad, 2015, 159

S0306443
10-10-2014 17-12-2015 art. 1.2, paragraaf 5

07-10-2014

Provinciaal Blad, 2014, 118

3654077
26-04-2014 10-10-2014 art. 1.2

22-04-2014

Provinciaal Blad, 2014, 53

3560454
10-10-2013 26-04-2014 nieuwe regeling

08-10-2013

Provinciaal Blad, 2013,142

S0260092