Regeling vervallen per 03-02-2005

Monumenten verordening Harlingen

Geldend van 03-02-2005 t/m 02-02-2005

Algemeen

Overheidsorganisatie Harlingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Monumenten verordening Harlingen
Citeertitel Monumenten verordening Harlingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art.149
  2. Monumentenwet 1988, art.12,14 en 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2005 03-02-2005 intrekking monumentenverordening van 14 augustus 1991

15-12-2004

Harlinger Courant 22-12-2004

fysiek