Regeling vervallen per 03-02-2005

Monumenten verordening Harlingen

Geldend van 03-02-2005 t/m 02-02-2005

Algemeen

Overheidsorganisatie Harlingen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Monumenten verordening Harlingen
Citeertitel Monumenten verordening Harlingen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art.149
  2. Monumentenwet 1988, art.12,14 en 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2005 03-02-2005 intrekking monumentenverordening van 14 augustus 1991

15-12-2004

Harlinger Courant 22-12-2004

fysiek