Regeling vervallen per 01-01-2020

CAR/UWO

Geldend van 06-06-2013 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie West Maas en Waal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling CAR/UWO
Citeertitel CAR/UWO Gemeente West Maas en Waal
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-40711 exb-2017-40712 exb-2017-40713 exb-2017-40714 exb-2017-40715 exb-2017-40716 exb-2017-40717 exb-2017-40718 exb-2017-40719 exb-2017-40720 exb-2017-40721 exb-2017-40722 exb-2017-40723 exb-2017-40724 exb-2017-40725 exb-2017-40726 exb-2017-40727 exb-2017-40728 exb-2017-40729 exb-2017-40730 exb-2017-40731 exb-2017-40732 exb-2017-40733 exb-2017-40734 exb-2017-40735 exb-2017-40736 exb-2017-40737 exb-2017-40738 exb-2017-40739 exb-2017-40740 exb-2017-40741 exb-2017-40742 exb-2017-40743 exb-2017-40744 exb-2017-40745 exb-2017-40746 exb-2017-40747 exb-2017-40748 exb-2017-40749 exb-2017-40750 exb-2017-40751 exb-2017-40752 exb-2017-40753 exb-2017-40754 exb-2017-40755 exb-2017-40756

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2013 01-01-2013 01-01-2020 art. N.v.t.

06-06-2013

Onbekend

2013.001