Regeling vervallen per 24-02-2015

Verordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ inzake verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uden 2013

Geldend van 17-10-2013 t/m 23-02-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ inzake verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uden 2013
Citeertitel Verordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ inzake verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uden 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 8 lid 1 i WWB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe verordening als gevolg van invoering Wet handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2013 24-02-2015 Nieuwe regeling

03-10-2013

Udens Weekblad

2013/8515