Regeling vervallen per 01-01-2015

Afstemmingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 2013

Geldend van 17-10-2013 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afstemmingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 2013
Citeertitel Afstemmingsverordening WWB, Bbz, IOAW en IOAZ 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, eerste lid, onderdelen b, h en i, artikel 9a twaalfde lid en artikel 18 eerste, tweede en derde lid van de Wet werk en bijstand, en artikel 20 en 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening maatregelen en handhaving WWB 2011 en de verordening maatregelen en handhaving IOAW, IOAZ 2010. Wijzigingen als gevolg van invoering Wet handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2013 01-01-2015 wijziging van artikel

03-10-2013

Udens Weekblad

2013/8515