Verordening paracommercie gemeente Amstelveen

Geldend van 17-10-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amstelveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening paracommercie gemeente Amstelveen
Citeertitel Verordening paracommercie gemeente Amstelveen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp drank- en horeca, paracommercie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet, art. 4, eerste tot en met derde lid, 25a en 25d

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2013 Nieuwe regeling

25-09-2013

www.amstelveen.nl - bekendmakingen – 9-10-2013

Nr. 13-59