Besluit straatwerktarieven 2014

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Besluit straatwerktarieven 2014

Het college van Burgemeester en Wethouders;

b e s l u i t :

vast te stellen het

Besluit straatwerktarieven 2014

Artikel 1

Voor het berekenen van de straatwerktarieven wordt de Richtlijn Tarieven (Graaf) Werkzaamheden Telecom van de VNG gehanteerd.

Artikel 2

  • 1. Het “Besluit straatwerktarieven 2013” van 20april 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Ondertekening

 
 
 

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij het Besluit Straatwerktarieven (peildatum januari 2015, jaarlijkse indexering)

Omschrijving

Herstel en onderhoud door de gemeente

Degeneratiekosten

Maatstaf

Eenheid

Asfalt

€ 394,00

Geen degeneratiekosten. Herstel door gemeente

Lengte en breedte in meters

m2

Natuursteen Centrum

€ 22,84

€ 7,85

Lengte in meters Breedte 30 cm

m1

Natuursteen Centrum

€ 45,68

€ 15,00

Lengte en breedte in meters

m2

Nb m1: strekkende meter

m2: vierkante meter

Nota-toelichting

De gemeente Nieuwegein valt in de Richtlijn Tarieven (Graaf)Werkzaamheden Telecom onder Tarief B2, Herstel door de aanbieder (12 mnd garantie) en onderhoud door wegbeheerder.