Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant

Geldend van 27-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant
Citeertitel Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp cultuur, milieu, omgeving, organisatie, toezicht
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 124h
  2. Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie, art. 2, lid 2
  3. Archiefwet, art. 38
  4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.2a, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2016 art. 2, 7, 8, 9

22-01-2016

Provinciaal Blad, 2016, 13

Statenvoorstel 81/15
01-10-2013 27-01-2016 nieuwe regeling

20-09-2013

Provinciaal Blad, 2013, 134

Statenvoorstel 51/13