Verordening handhaving WIL

Geldend van 04-07-2013 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening handhaving WIL
Citeertitel Verordening handhaving WIL
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. 8a Wet werk en bijstand
  2. 35 IOAW
  3. 35 IOAZ

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2013 01-05-2013 Start nieuwe organisatie

20-06-2013

Onbekend