Regeling vervallen per 31-12-2014

Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013

Geldend van 01-10-2013 t/m 30-12-2014

Intitulé

Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Drank- en Horecawet;

overwegende dat het aanbeveling verdient regels te stellen ter handhaving van de openbare orde;

besluit:

vast te stellen de navolgende ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2013 onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 inclusief wijziging 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2013.

Bijlage Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente 2013

http://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/verordeningen/AZ_APV_2013.pdf