Rechtspositiereglement Holland Rijnland

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Rechtspositiereglement Holland Rijnland
Citeertitel ''Rechtspositiereglement Holland Rijnland''
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Geen.
Externe bijlagen exb-2018-64154

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008 Onbekend

29-10-2008

Website Holland Rijnland

09/ 0143