Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland houdende regels omtrent subsidies (Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2014)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Beveland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland houdende regels omtrent subsidies (Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2014)
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Noord-Beveland 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere Regels Subsidium Noord-Beveland 2014

Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie Noord-Beveland 2019

Subsidieregeling schoolbegeleiding gemeente Noord-Beveland 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 Nieuwe regeling

29-08-2013

Noord-Bevelands Advertentie- en Informatieblad, 2013, 37

20130829/8