Vertrouwenspersoon voor bestuurders inzake integriteit

Geldend van 29-09-2004 t/m heden

Intitulé

Het voorlopig algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta

gezien het advies van het voorlopig dagelijks bestuur van 30 augustus 2004;

gelet op de notitie ‘Integriteit van bestuurders waterschap Brabantse Delta’ d.d. juli 2004;

BESLUIT:

  • -

    de bepaling uit het reglement van orde algemeen bestuur inzake het onthouden van meestemmen van toepassing te verklaren op vergaderingen van dagelijks bestuur en commissies;

  • -

    de dijkgraaf aan te wijzen als vertrouwenspersoon voor bestuurders inzake integriteit.