Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2013l

Geldend van 06-07-2013 t/m 01-05-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Laarbeek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2013l
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Algemeen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de APV Laarbeek 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2017 01-01-2020 artt. 1:2, 1:3, 2:10, 2:11, 2:12, 2:24, 2:28, 2:48, 2:57, 2:58, 2:58a, 2:59, 2:62, 2:73a, 2:77, 3:5, 4:1, 4:2, 4:3, 4:18, 5:2, 5:9, 5:15, 5:18, 5:34, 6:1, 6:2 en 6:3

20-10-2016

gmb-2017-71905

Z-16028110
06-07-2013 02-05-2017 Nieuwe regeling

27-06-2013

Laarbeeker, huis-aan-huisblad

Gemeenteblad nr. 230