Regeling vervallen per 01-01-2020

Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2013

Geldend van 02-05-2017 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Laarbeek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2013
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Algemeen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De volgende bronnen zijn ook verwerkt in de Algemene Plaatselijke Verordening Laarbeek 2013: gmb-2015-33348 en gmb-2016-159516 Deze regeling vervangt de APV Laarbeek 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2017 01-01-2020 artt. 1:2, 1:3, 2:10, 2:11, 2:12, 2:24, 2:28, 2:48, 2:57, 2:58, 2:58a, 2:59, 2:62, 2:73a, 2:77, 3:5, 4:1, 4:2, 4:3, 4:18, 5:2, 5:9, 5:15, 5:18, 5:34, 6:1, 6:2 en 6:3

20-10-2016

gmb-2017-71905

Z-16028110
06-07-2013 02-05-2017 Nieuwe regeling

27-06-2013

Laarbeeker, huis-aan-huisblad

Gemeenteblad nr. 230