Regeling vervallen per 30-05-2024

Gebruik van de openbare ruimte; terrassen Nadere regels

Geldend van 10-11-2011 t/m 29-05-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gebruik van de openbare ruimte; terrassen Nadere regels
Citeertitel Gebruik van de openbare ruimte; terrassen Nadere regels
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-12416 exb-2018-12417 exb-2018-12418 exb-2018-12419

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2010, art. 2:10, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2011 30-05-2024 nieuwe regeling

04-10-2011

Flevopost, 02-11-2011

B11-14929