Regeling vervallen per 29-12-2022

Aanwijzingsbesluit categorieën vechtsportwedstrijden of -gala's o.g.v. artikel 2:24, tweede lid, onder f Algemene plaatselijke verordening

Geldend van 12-06-2013 t/m 28-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit categorieën vechtsportwedstrijden of -gala's o.g.v. artikel 2:24, tweede lid, onder f Algemene plaatselijke verordening
Citeertitel Aanwijzingsbesluit categorieën vechtsportwedstrijden of -gala's o.g.v. artikel 2:24, tweede lid, onder f Algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp aanwijsbesluit apv
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:24 tweede lid sub f van de Algemene plaatselijke verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2013 29-12-2022 nieuwe regeling

29-05-2013

Publicatie in het Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 11 juni 2013

BW13-0345