Regeling vervallen per 01-01-2011

Verordening heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010
Citeertitel Verordening heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 220 tot en met 220h

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010 01-01-2011 Nieuwe regeling

16-12-2009

De Heemsteder, 23 december 2009

438725