Regeling vervallen per 01-01-2018

Wegsleepverordening Heemstede

Geldend van 08-08-2002 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Wegsleepverordening Heemstede
Citeertitel Wegsleepverordening Heemstede
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wegenverkeerswet 1994, artikel 173, lid 2
  2. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
  3. Besluit wegslepen van voertuigen, artikel 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-08-2002 01-01-2018 Nieuwe regeling

30-05-2002

De Heemsteder, 26 juni 2002

Onbekend