Regeling vervallen per 01-07-2011

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2009

Geldend van 11-02-2010 t/m 30-06-2011 met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2009
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemstede 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, artikel 102
  2. Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 76m
  3. Wet op de expertisecentra, artikel 100

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2010 01-05-2009 01-07-2011 Nieuwe regeling

23-04-2009

De Heemsteder, 10 februari 2010

406227