Regeling vervallen per 01-01-2011

Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010
Citeertitel Verordening heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 229, lid 1, aanhef en onder a en b
  2. Wet milieubeheer, artikel 15.33

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010 01-01-2011 Nieuwe regeling

16-12-2009

De Heemsteder, 23 december 2009

438725