Regeling vervallen per 07-11-2011

Marktreglement Capelle aan den IJssel 2011

Geldend van 20-08-2015 t/m 06-11-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Capelle aan den IJssel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Marktreglement Capelle aan den IJssel 2011
Citeertitel Marktreglement Capelle aan den IJssel 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp financien en economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 160
  2. Marktverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1.Door vaststelling van dit reglement komen een aantal beleidsregels te vervallen. Het betreft het Beleid inzake het opstellen van marktkramen, Warenmarkt Capelle aan den IJssel 2009, Beleid inzake het gebruik van stormankers, Beleid inzake de samenstelling en werkwijze van de marktcommissie.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2015 07-11-2011 actualisering branchering, bijlage 2

09-07-2013

IJssel- en Lekstreek van 18-07-2013

Verseonnr. 521471
25-07-2013 actualisering branchering, bijlage 2

09-07-2013

IJssel- en Lekstreek van 18-07-2013

521471