Regeling vervallen per 01-11-2011

Gemeenschappelijke regeling VeiligheidsRegio Kennemerland

Geldend van 11-02-2010 t/m 31-10-2011 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2001

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling VeiligheidsRegio Kennemerland
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling VeiligheidsRegio Kennemerland
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Wet veiligheidsregio's

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2010 01-04-2001 01-11-2011 Nieuwe regeling

19-12-2007

De Heemsteder, 10 februari 2010

Onbekend