Verordening inzake vaste commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur (Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland)

Geldend van 25-06-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening inzake vaste commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur (Portefeuillehoudersoverleggen Holland Rijnland)
Citeertitel ''Verordening inzake de Portefeuillehoudersoverleggen''
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 24
  2. Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, art. 23

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2013 Onbekend

06-10-2004

Gemeentelijke huis aan huisbladen deelnemende gemeenten

Onbekend