Regeling vervallen per 01-01-2011

Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010
Citeertitel Aanwijzingsbesluit als bedoeld in artikel 9 van de Verordening heffing en invordering van Parkeerbelasting 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening heffing en invordering van parkeerbelasting 2010, artikel 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010 01-01-2011 Nieuwe regeling

24-11-2009

De Heemsteder, 9 december 2009

440288