Gewijzigde beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg

Geldend van 16-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Gewijzigde beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg
Citeertitel Gewijzigde beleidsregel Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Milieu, ruimtelijke ordening
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4.81

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2015 art. 1

09-12-2014

Provinciaal Blad, 2014, 109

onbekend
05-07-2013 11-12-2014 Vervallen van rechtswege

02-07-2013

Provinciaal Blad, 2013, 58

onbekend