Erfgoedverordening 2013 Gemeente Brummen

Geldend van 22-08-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening 2013 Gemeente Brummen
Citeertitel Erfgoedverordening 2013 Gemeente Brummen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 149
  2. Monumentenwet 1988, artikelen 12, 15 en 38
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikelen 2.1 en 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij de inwerkingtreding van de Erfgoedverordening Brummen 2013, wordt de Erfgoedverordening Brummen 2010 welke in werking is getreden op 1 oktober 2010, ingetrokken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2013 nieuwe regeling

27-06-2013

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten' 14-08-2013

RB13.0034