Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Geldend van 22-08-2013 t/m heden

Intitulé

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

De gemeenteraad van de gemeente Brummen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013, met kenmerk RV13.0036;

gehoord het behandeladvies van het forum Ruimte van 13 juni 2013;

heeft besloten in zijn openbare vergadering van 27 juni 2013 de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen bij raadsbesluit met kenmerk RB13.0034,

de griffier, mr. A.P. Leenstra

de voorzitter, N.E. Joosten bc.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Nota Ruimtelijke Kwaliteit