Nota gemeentelijk geluidbeleid 2013-2020

Geldend van 12-07-2013 t/m heden

Intitulé

Nota gemeentelijk geluidbeleid Hof van Twente 2013-2020

In april 2011 is het gemeentelijk beleid op het gebied van geluid door uw raad vastgesteld.

Het beleid gold voor de jaren 2011 tot en met 2020. Het beleid zou in 2014 worden geëvalueerd of zoveel eerder indien daartoe aanleiding bestaat. Wijzigingen in wet- en regelgeving en ervaringen met toepassing van de Nota gemeentelijk geluidbeleid 2011 – 2020 (verder de geluidnota 2011) maakte actualisatie van de geluidnota 2011 noodzakelijk.

De Nota gemeentelijk geluidbeleid 2013 – 2020 (verder de geluidnota 2013) is kort en bondig gehouden en bevat zoveel mogelijk specifieke op de gemeente Hof van Twente toegesneden informatie. Tegelijkertijd met de actualisatie van de geluidnota 2013 wordt ook de Beleidsregel Hogere Grenswaarde 2008 (verder de beleidsregel) geactualiseerd.

Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad, d.d. 2 juli 2013

De gemeenteraad van Hof van Twente

de griffier, de voorzitter,

A.W. Averink  drs. M.A.H. Nauta van Moorsel

Bijlage Nota gemeentelijk geluidbeleid Hof van Twente 2013-2020

http://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/digitaal_loket/Beleidsregels/Beleidsregels_2013/Geluidbeleid_2013-2020-_nota.pdf

Nota-toelichting Beleidsambities Nota gemeentelijk geluidbeleid 2013-2020

http://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/digitaal_loket/Beleidsregels/Beleidsregels_2013/Geluidbeleid_2013-2020-Beleidsambities.pdf