Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoort 2013

Geldend van 21-06-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoort 2013
Citeertitel Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Zandvoort 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur en gemeentelijke dienstverlening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-47915 exb-2017-47916

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 14
  2. Wet bescherming persoonsgegevens, art. 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2013 Geen

11-06-2012

Zandvoortse Courant, datum 20 juni 2013

Zaaknummer Z2013-002741, registratienummers 2013/06/000048 en 2013/06/000054